Tin tuyển dụng mới nhất

Tuyển nhân viên kỹ thuật sản xuất

Tuyển nhân viên kỹ thuật sản xuất

Thông tin nhà tuyển dụng

 Huyện Tiên Du

 Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển nhân viên kinh doanh

Thông tin nhà tuyển dụng
Tuyển nhân viên quản lý chất lượng

Tuyển nhân viên quản lý chất lượng

Thông tin nhà tuyển dụng

 Huyện Từ Sơn

 Thỏa thuận

Tuyển nhân viên vệ sinh

Tuyển nhân viên vệ sinh

Thông tin nhà tuyển dụng

 Huyện Quế Võ

 Thỏa thuận

Tuyển nhân viên hành chính nhân sự

Tuyển nhân viên hành chính nhân sự

Thông tin nhà tuyển dụng

 Huyện Quế Võ

 Thỏa thuận

Việc làm theo ngành nghề