Thông tin nhà tuyển dụng

vinhoanhglass
Tên công ty:
Công ty TNHH Vinh Oanh
Địa chỉ:
Lô số F3 cụm công nghiệp đa nghề Đình Bảng, Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
0866829017

Có tất cả 2 tin tuyển dụng