Thông tin nhà tuyển dụng

vinhoanhglass

Công ty TNHH Vinh Oanh

Địa chỉ: Lô số F3 cụm công nghiệp đa nghề Đình Bảng, Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại:

Email: