Y tế - Dược phẩm

Hiện có 8.827 việc làm Việc Làm Y Tế Dược từ các nhà tuyển dụng hàng đầu ... Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và đăng ký dược phẩm , Việc làm bắc ninh , Tuyển dụng bắc ninh ,

Quản đốc sản xuất (Dược phẩm)

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  18/06/2018

Mức lương: 7.000.000 - 10.000.000