Y tế - Dược phẩm

Hiện có 8.827 việc làm Việc Làm Y Tế Dược từ các nhà tuyển dụng hàng đầu ... Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và đăng ký dược phẩm , Việc làm bắc ninh , Tuyển dụng bắc ninh ,

Tuyển Công nhân sản xuất Tuyển Công nhân sản xuất

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  30/04/2019

Mức lương: 5 triệu - 6 triệu