Việc làm tại Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Tuyển kỹ thuật viên

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  14/09/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thiết kế

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  13/09/2023

Mức lương: 9-10 triệu

Tuyển nhân viên quản lý kho

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  12/09/2023

Mức lương: 8 - 12 triệu

Tuyển dụng nhân viên Bán hàng

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  09/09/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  31/08/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Sale thị trường

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  10/08/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  08/08/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kỹ thuật

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  05/08/2023

Mức lương: Từ 10.5 -13 triệu

Tuyển nhân viên thủ tục hải quan

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  20/07/2023

Mức lương: Từ 8-12 triệu

Tuyển nhân viên sơ chế

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  07/07/2023

Mức lương: 6.5 - 8.5 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  07/07/2023

Mức lương: 10- 15 triệu

Tuyển công nhân vận hành

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  05/07/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư thiết kế điện

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  19/06/2023

Mức lương: 10 - 20 triệu

Tuyển nhân viên vận hành máy

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  16/06/2023

Mức lương: 7 - 10 triệu

Tuyển tổ trưởng sản xuất

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  16/06/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng Giao dịch viên

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  02/06/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  15/05/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư thiết kế cơ khí

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  15/05/2023

Mức lương: 10 - 20 triệu

Tuyển Quản lý kho

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  15/05/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Content Marketing

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  10/05/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thanh toán

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  26/04/2023

Mức lương: từ 7-12 triệu

Tuyển nhân viên thị trường

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  17/04/2023

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3 4 5  Next