Việc làm tại Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  01/10/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  29/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán kho

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  12/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  12/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên mua hàng

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  12/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Sale kỹ thuật

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  05/09/2022

Mức lương: 15 - 25 triệu

Tuyển kỹ thuật viên

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  05/09/2022

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển nhân viên QC

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  26/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Nhân Viên SEO Marketing

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  18/08/2022

Mức lương: 7 - 10 triệu

Tuyển nhân viên Content Marketing

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  09/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư thiết kế

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  03/08/2022

Mức lương: 10 -15 triệu

Tuyển nhân viên thiết kế

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  01/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  07/07/2022

Mức lương: 7-10 triệu

Tuyển trưởng ca sản xuất

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  05/07/2022

Mức lương: 10-15 triệu

Tuyển kế toán Kho

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  05/07/2022

Mức lương: 8 - 10 triệu

Tuyển nhân viên Sale BĐS

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  05/07/2022

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3 4 5  Next