Việc làm tại Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Tuyển kỹ sư vẽ Autocad

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  23/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thiết kế

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  22/03/2023

Mức lương: 8 -15 triệu

Tuyển kỹ sư vẽ Autocad

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  22/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư thiết kế điện

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  17/03/2023

Mức lương: 10 - 20 triệu

Tuyển nhân viên thị trường

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  13/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư thiết kế cơ khí

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  13/03/2023

Mức lương: 10 - 20 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  13/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lao động phổ thông

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  13/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thiết kế

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  13/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thiết kế

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  13/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thủ kho

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  08/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  01/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trợ lý công vụ

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  01/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kỹ thuật

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  06/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên quản lý kho

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  06/02/2023

Mức lương: 8 - 12 triệu

Tuyển nhân viên bán hàng

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  06/02/2023

Mức lương: 10-15 triệu

Tuyển công nhân sản xuất

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  22/11/2022

Mức lương: 6- 7 triệu

Tuyển phiên dịch tiếng Nhật

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  21/11/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thiết kế

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  31/10/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  31/10/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thiết kế

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  31/10/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên vật tư

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  31/10/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lái xe bằng B2

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  09/10/2022

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3 4 5  Next