Việc làm tại Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Tuyển kỹ thuật viên

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  26/02/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thủ kho tại Bắc Ninh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  26/02/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán Kho

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  20/02/2024

Mức lương: 8 - 10 triệu

Tuyển công nhân sản xuất

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  16/02/2024

Mức lương: 9-11 triệu

Tuyển dụng nhân viên kế toán

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  09/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  26/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kỹ thuật

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  26/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên PQC

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  26/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên pháp chế

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  23/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thí nghiệm

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  23/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  20/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  06/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kho dược

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  01/11/2023

Mức lương: 7 - 10 triệu

1 2 3 4 5  Next