Việc làm tại Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công nhân vận hành sản xuất

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  24/09/2020

Mức lương: Từ 5 triệu đến 7 triệu

Tuyển cửa hàng trưởng

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  24/09/2020

Mức lương: 6.5 - 8.5 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  23/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản lý siêu thị

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  23/09/2020

Mức lương: 15 - 30 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  17/09/2020

Mức lương: 10 - 30 triệu

Tuyển Sales Engineer

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  16/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán tổng hợp

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  16/09/2020

Mức lương: 8 - 10 triệu

Tuyển quản lý kỹ thuật SMT

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  16/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  16/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  03/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển tổ trưởng tổ cắt

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  31/08/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trưởng phòng kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  27/08/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  27/08/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  27/08/2020

Mức lương: 7-10 triệu

Tuyển công nhân nữ sơ chế

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  25/08/2020

Mức lương: 7 - 10 triệu

Tuyển kỹ sư lắp máy biết tiếng Trung

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  25/08/2020

Mức lương: Từ 15 triệu - 30 triệu

Tuyển kỹ thuật lắp camera

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  22/08/2020

Mức lương: 6 - 10 triệu

Tuyển nhân viên cơ điện

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  20/08/2020

Mức lương: 7-9 triệu

Tuyển nhân viên Kinh Doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  11/08/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trưởng phòng kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  06/08/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  06/08/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giám đốc kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  05/08/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lao động phổ thông

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  03/08/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển thợ sơn

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  03/08/2020

Mức lương: 9 - 12 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  01/08/2020

Mức lương: 7.5 - 10 triệu

Tuyển nhân viên kế toán

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  30/07/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kỹ thuật

 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

  28/07/2020

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3 4 5  Next