Việc làm tại Huyện Lương Tài - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên tư vấn tuyển sinh

 Huyện Lương Tài - Bắc Ninh

  10/12/2020

Mức lương: 10 - 15 triệu

Tuyển điều phối giao nhận Tuyển điều phối giao nhận

 Huyện Lương Tài - Bắc Ninh

  09/08/2019

Mức lương: 6 - 8 triệu