Thông tin nhà tuyển dụng

visys-hanhchinh-gmail-com
Tên công ty:
Công ty TNHH VISYS Bắc Ninh
Địa chỉ:
KCN Dốc Sặt - Trang Hạ - Từ Sơn -Bắc Ninh
Điện thoại:
0961341616

Có tất cả 1 tin tuyển dụng