Thông tin nhà tuyển dụng

tranngaajc94-gmail-com

CÔNG TY AMPHENOL GEC

Địa chỉ: Đang thuê nhà xưởng trong công ty AMPHENOL, Xưởng 1 tại KCN Yên Phong mở rộng , Bắc Ninh

Điện thoại:

Email:


[Bắc Ninh] Tuyển dụng quản lý sản xuất

  Thỏa thuận

  04/07/2024

Tuyển kỹ sư sản xuất

  Thỏa thuận

  04/07/2024

Tuyển kỹ thuật viên (biết tiếng Trung)

  Thỏa thuận

  04/07/2024