Thông tin nhà tuyển dụng

thao-ntp-synopex-com
Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN SYNOPEX VIỆT NAM
Địa chỉ:
Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ - Yên Phong , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh

Có tất cả 6 tin tuyển dụng

Tuyển kỹ sư môi trường - Hóa học

  Thỏa thuận

  28/03/2022

Tuyển kỹ sư điện

  Thỏa thuận

  28/03/2022

Tuyển lập trình viên C+

  Thỏa thuận

  10/01/2022

Tuyển kỹ sư SMT

  Thỏa thuận

  10/01/2022

Tuyển kỹ sư công đoạn Wetline, AOI

  Thỏa thuận

  10/01/2022