Thông tin nhà tuyển dụng

thao-ntp-synopex-com
Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN SYNOPEX VIỆT NAM
Địa chỉ:
Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ - Yên Phong , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
0222 3883 990

Có tất cả 12 tin tuyển dụng

Tuyển nhân viên thiết kế Jig

  Thỏa thuận

  16/06/2023

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn

  Thỏa thuận

  07/08/2023

Tuyển kỹ sư cơ khí

  Thỏa thuận

  16/06/2023

Tuyển nhân viên kỹ thuật công đoạn

  Thỏa thuận

  20/06/2023

Tuyển nhân viên lập trình IOT

  Thỏa thuận

  20/06/2023

Tuyển kỹ sư môi trường - Hóa học

  Thỏa thuận

  28/03/2022

Tuyển kỹ sư điện

  Thỏa thuận

  28/03/2022

Tuyển lập trình viên C+

  Thỏa thuận

  10/01/2022

Tuyển kỹ sư SMT

  Thỏa thuận

  10/01/2022

Tuyển kỹ sư công đoạn Wetline, AOI

  Thỏa thuận

  10/01/2022