Thông tin nhà tuyển dụng

phonghanhchinh-daithanhtech-com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH

Địa chỉ: Số 4 Dã Tượng, đường Lê Văn Thịnh, P Suối Hoa, TP Bắc Ninh

Điện thoại:

Email: