Thông tin nhà tuyển dụng

novas-ketoan-gmail-com
Tên công ty:
Công ty cổ phần Novas Việt Nam
Địa chỉ:
Cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại:
02462884660

Có tất cả 1 tin tuyển dụng

Tuyển thủ kho

  Thỏa thuận

  22/04/2021