Thông tin nhà tuyển dụng

nguyentrunghr
Tên công ty:
Công ty CP Catalan
Địa chỉ:
Đồng Chúa, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh
Điện thoại:
0582195555

Có tất cả 1 tin tuyển dụng