Thông tin nhà tuyển dụng

info-il-sungtech-com
Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN IL- SUNG TECH
Địa chỉ:
Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Có tất cả 1 tin tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kế hoạch

  Thỏa thuận

  01/02/2024