Thông tin nhà tuyển dụng

ilgakindus-lmtfa-co-kr
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH ILGAK INDUSTRY
Địa chỉ:
Lô 04, Phân khu Tân Hồng - Hoàn Sơn, KCN Tiên Sơn mở rộng, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Có tất cả 6 tin tuyển dụng

Tuyển nhân viên mua hàng

  Thỏa thuận

  11/07/2022

Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

  Thỏa thuận

  09/08/2022

Tuyển nhân viên thiết kế

  Thỏa thuận

  11/07/2022

Tuyển nhân viên lập trình máy tiện CNC

  Thỏa thuận

  01/04/2022

Tuyển nhân viên lập trình máy phay CNC

  Thỏa thuận

  01/04/2022

Tuyển nhân viên mài

  Thỏa thuận

  01/04/2022