Thông tin nhà tuyển dụng

hrvn-cibontool-com
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH CÔNG CỤ CIBON VIỆT NAM
Địa chỉ:
Lô CN 1-8 KCN Quế Võ 3, Việt Hùng, Quế Võ , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh , Viet Nam
Điện thoại:
0888.807.066/ 0383.022.047

Có tất cả 8 tin tuyển dụng