Thông tin nhà tuyển dụng

hr02-vn-fabritech-com-vn

CÔNG TY TNHH FABRI-TECH COMPONENTS

Địa chỉ: KCN VSIP, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại:

Email:


Tuyển dụng kỹ sư chất lượng

  Thỏa thuận

  08/07/2024