Thông tin nhà tuyển dụng

dothithuylinh
Tên công ty:
Công ty TNHH NCC Việt Nam
Địa chỉ:
Lô H10-KCN Quế Võ, Phường Nam Sơn, Tp Bắc Ninh,tỉnh Bắc Ninh

Có tất cả 5 tin tuyển dụng

Tuyển Nhân viên kế hoạch sản xuất

  Thỏa thuận

  09/01/2024

Tuyển Quản lý kho

  Thỏa thuận

  20/04/2023

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

  Thỏa thuận

  30/03/2023

Tuyển Quản Lý Sản Xuất

  Thỏa thuận

  27/03/2023

Tuyển trợ lý công vụ

  Thỏa thuận

  05/12/2022