Thông tin nhà tuyển dụng

dang-thi-tinh
Tên công ty:
Công ty Sm Tech VN
Địa chỉ:
Cụm CN Khắc Niệm, Bắc Ninh.
Điện thoại:
+84971988602

Có tất cả 1 tin tuyển dụng