Thông tin nhà tuyển dụng

daeshin
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG DAESHIN
Địa chỉ:
Khu Công Nghiệp Yên Phong
Điện thoại:
024 3858 0100

Có tất cả 1 tin tuyển dụng