Thông tin nhà tuyển dụng

dacovet
Tên công ty:
Công ty TNHH Dược và Thú y Dacovet
Địa chỉ:
Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
0326008288

Có tất cả 1 tin tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên sản xuất

  Thỏa thuận

  14/11/2023