Thông tin nhà tuyển dụng

dabacooil-contact-gmail-com

CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT DABACO

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại:

Email: