Thông tin nhà tuyển dụng

aspvina
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH ASP VIA
Địa chỉ:
Cụm Công Nghiệp Võ Cường, phường Võ Cường, Bắc Ninh

Có tất cả 1 tin tuyển dụng