Thông tin nhà tuyển dụng

arcadyan
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH ARCADYAN TECHNOLOGY (VIETNAM)
Địa chỉ:
KCN Bá Thiện 1, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Điện thoại:
0397580197,02113858666

Có tất cả 1 tin tuyển dụng