Việc làm tại Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên thiết kế Jig

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  10/08/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư cơ khí

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  30/06/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên lập trình IOT

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  20/06/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển phó phòng quản lý tài sản

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  17/04/2023

Mức lương: 30 - 37 triệu

Tuyển kỹ thuật viên ép nhựa

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  01/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật bảo trì máy móc

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  07/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kỹ thuật điện

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  21/11/2022

Mức lương: 12 - 15 triệu

Tuyển gấp quản lý chất lượng

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  28/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Sales

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  16/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  23/06/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán trưởng

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  02/06/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QC

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  31/03/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư điện

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  28/03/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên bảo vệ mục tiêu

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  26/03/2022

Mức lương: 6.3 - 8 triệu

Tuyển công nhân sản xuất

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  01/03/2022

Mức lương: 7 triệu trở lên

Tuyển Công nhân

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  16/02/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lập trình viên C+

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  10/01/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư SMT

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  10/01/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  27/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3