Việc làm tại Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Tuyển phó phòng quản lý tài sản

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  17/04/2023

Mức lương: 30 - 37 triệu

Tuyển kỹ thuật viên ép nhựa

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  01/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật bảo trì máy móc

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  07/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kỹ thuật điện

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  21/11/2022

Mức lương: 12 - 15 triệu

Tuyển gấp quản lý chất lượng

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  28/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Sales

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  16/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  23/06/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán trưởng

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  02/06/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QC

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  31/03/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư điện

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  28/03/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên bảo vệ mục tiêu

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  26/03/2022

Mức lương: 6.3 - 8 triệu

Tuyển công nhân sản xuất

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  01/03/2022

Mức lương: 7 triệu trở lên

Tuyển Công nhân

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  16/02/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lập trình viên C+

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  10/01/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư SMT

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  10/01/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  27/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên HCNS - EHS

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  05/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  24/02/2021

Mức lương: 7 - 10 triệu

Tuyển bảo vệ

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  10/12/2020

Mức lương: 6.6 - 10 triệu

Tuyển công nhân nữ

 Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

  25/08/2020

Mức lương: 7.5 - 9 triệu

1 2 3