Việc làm tại Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên thiết bị

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  20/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nam nhân viên kho

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  09/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư sản xuất

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  09/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển 5 nhân viên thị trường

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  04/04/2022

Mức lương: 12-20 triệu

Tuyển nhân viên kỹ thuật SMT

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  28/03/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển tổ trưởng sản xuất

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  01/03/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên lái xe tải

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  11/02/2022

Mức lương: Thỏa thuận

SENIOR MANAGER SMT tại Bắc Ninh

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  11/02/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên chất lượng IQC

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  11/02/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  21/01/2022

Mức lương: 6-10 triệu

Tuyển nhân viên HCNS

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  10/01/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kỹ thuật

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  10/01/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giám sát mua hàng

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  10/01/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giám sát chất lượng SET QA

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  10/01/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên mua hàng

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  19/08/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kỹ thuật

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  27/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  27/07/2021

Mức lương: 6 - 10 triệu

Tuyển phiên dịch tiếng Trung

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  08/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên IT Support

 Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh

  22/06/2021

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3 4 5