Việc làm tại Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên Lái xe nâng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  05/08/2021

Mức lương: 6-7 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  03/08/2021

Mức lương: 7-10 triệu

Tuyển kế toán

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  02/08/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Lái xe nâng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  16/07/2021

Mức lương: 6 - 7.2 triệu

Tuyển nhân viên vận hành điện

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  16/06/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kho

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  17/05/2021

Mức lương: 6-8 triệu

Tuyển Thợ Sơn

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  29/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  24/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Công nhân

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  09/03/2021

Mức lương: 6 - 10 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh, bán hàng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  05/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật vận hành máy

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  01/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên công nghệ thông tin

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  23/02/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QA

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  22/02/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân sản xuất

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  29/01/2021

Mức lương: 9 triệu

Tuyển nhân viên mua hàng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  19/01/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản lý kho

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  15/01/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Leader Line SMT

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  17/12/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển điều hành vận tải

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  10/12/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh - bán hàng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  04/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán bán hàng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  31/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán tổng hợp

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  20/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Marketing Media

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  15/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Sale

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  12/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán vật tư

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  16/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kỹ thuật cơ khí

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  14/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển tổ trưởng tổ hàn Tuyển tổ trưởng tổ hàn

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  11/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật lắp đặt camera

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  09/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Media

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  03/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  31/08/2020

Mức lương: 7 - 10 triệu

1 2 3 4