Việc làm tại Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên kế toán nhà hàng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  09/05/2024

Mức lương: 8 - 10 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  16/04/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Lái xe nâng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  16/04/2024

Mức lương: 6-7 triệu

Tuyển dụng nhân viên kho

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  05/04/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh - CSKH

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  22/03/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên mua hàng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  20/03/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng thủ quỹ

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  20/03/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng lao động phổ thông

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  29/02/2024

Mức lương: 10-12 triệu

Tuyển dụng trợ lý sản xuất

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  29/02/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên kế toán kho

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  24/02/2024

Mức lương: 8 - 11 triệu

Tuyển công nhân Nhà bếp -Tạp vụ

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  22/02/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản đốc phân xưởng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  22/02/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản đốc phân xưởng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  22/02/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân Nam

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  22/02/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên vận hành máy

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  27/01/2024

Mức lương: 8 triệu

Tuyển dụng nhân viên y tế

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  24/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kỹ thuật điện

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  12/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư tự động hóa

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  12/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên quản lý tài sản

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  04/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3 4 5  Next