Việc làm tại Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên QA

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  01/08/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên sale admin

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  17/07/2020

Mức lương: 7 - 10 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  29/06/2020

Mức lương: 7 - 10 triệu

Tuyển kỹ sư giám sát

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  04/05/2020

Mức lương: 3 - 8 triệu

Tuyển kĩ sư IT bảo dưỡng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  04/05/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư Điện, Điện tử

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  16/04/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Nhân Viên Kho

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  13/04/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển nhân viên kỹ thuật

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  13/03/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Nhân Viên Iso Tiếng trung

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  09/03/2020

Mức lương: 15 - 20 triệu

Tuyển Nhân Viên Tổng vụ hành chính

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  09/03/2020

Mức lương: 10 - 15 triệu

Tuyển nhân viên vật tư

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  03/03/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Kỹ Sư môi trường

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  02/03/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Kinh doanh

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  24/02/2020

Mức lương: Trên 10 triệu

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  20/02/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trợ lý (Phó phòng) sản xuất

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  23/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân vận hành máy

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  23/12/2019

Mức lương: 8 triệu

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn Tuyển phiên dịch tiếng Hàn

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  20/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trưởng phòng chất lượng Tuyển trưởng phòng chất lượng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  20/12/2019

Mức lương: 18 - 20 triệu

Tuyển nhân viên lập trình CNC

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  29/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán Tuyển kế toán

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  22/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ phay, thợ tiện

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  16/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  11/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ phay

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  05/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật viên Cơ Điện

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  29/10/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trợ lý kinh doanh

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  29/10/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản đốc sản xuất cơ khí

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  28/10/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật viên cơ điện

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  28/10/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật viên IT phần cứng

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  21/10/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  09/10/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật viên cơ khí/điện Tuyển kỹ thuật viên cơ khí/điện

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  09/10/2019

Mức lương: 8 - 10 triệu

Tuyển công nhân nữ

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  29/06/2019

Mức lương: 8-10 triệu

1 2 3