Thông tin ứng viên


Lê Hồng Tuyến

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Diên Lộc - Hòa Tiến - Yên Phong - Bắc Ninh - Sinh ngày: 21/04/1986
 Lượt xem: 31  Cập nhật ngày: 13/09/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư

Kỹ sư

Trên 5 năm

Cơ khí, chế tạo máy
Lập trình gia công trên máy phay CNC bằng phần mềm MasterCam để gia công các chi tiết jig, băng tải, đồ gá...
Lập quy trình công nghệ Phay, lưa chọn phương án gia công, lập list nguyên liệu gia công.
Tham gia cải tiến gia công để có được phương án gia công tốt nhất.
Hỗ trợ vận hành máy gia công khi cần thiết

Công ty Cổ phần Fitek Việt Nam
( 29/06/2020 - 13/09/2022 )

Kỹ sư

Kỹ sư

Huyện Yên Phong - Huyện Yên Phong

Cơ khí, chế tạo máy

Từ 15.000.000 - đến 20.000.000

Word, excel cơ bản.
Lập trình gia công 2D, 3D trên MaserCam, Cimatron.
Sử dụng được phần mềm cơ khí Autocad.
Đọc bản vẽ cơ khí.

Gợi ý ứng viên tương tự