Thông tin ứng viên


Nguyễn Ngọc Bảo

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 12/11/1988
 Lượt xem: 127  Cập nhật ngày: 09/09/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên biên phiên dịch

Trung học

5 năm

Cơ khí, chế tạo máy
Phiên dịch tổng hợp cho toàn công ty

Công ty TNHH DGMV
( 09/09/2022 - 09/09/2022 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Tiên Du - Huyện Tiên Du

Ngoại ngữ, biên phiên dịch

Từ 19.000.000 - đến 25.000.000

Xuất khẩu lao động từ 4/2011 tới 12/2015.
Phiên dịch IT tại công ty Crucialtec Vina từ 3/2016 tới 5/2018
Phiên dịch sản xuất tại công ty Dreamtech Viet Nam từ 9/2018 tới 10/2020
Phiên dịch tổng hợp tại công ty DGMV từ 10/2020 tới 8/2022

Gợi ý ứng viên tương tự