Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Huyền

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Thôn Thượng-Cảnh Hưng-Tiên Du-Bắc Ninh - Sinh ngày: 08/10/1994
 Lượt xem: 50  Cập nhật ngày: 26/08/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

4 năm

Hành chính văn phòng
Quản lý BOM trên hệ thống MES
Làm BOM cho model mới
Tổng tồn kho cuối tháng
Kiểm tra xuất nhập hàng,bán hàng trên hệ thống

Công ty TNHH TEXON VIETNAM
( 26/08/2022 - 26/08/2022 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Từ Sơn - Huyện Từ Sơn

Hành chính văn phòng

Từ 10.000.000 - đến 15.000.000

Quản lý BOM trên hệ thống MES

Gợi ý ứng viên tương tự