Thông tin ứng viên


Nguyen Van Huynh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Thị trấn hồ - Sinh ngày: 11/07/1996
 Lượt xem: 26  Cập nhật ngày: 07/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kỹ thuậĐiện tử
- sửa máy tính máy in
- đào tạo công nhân thao tác mes
- sử lý sự cố về mạng
- kéo dây mạng, lắp đặt máy tính
- xem sơ đồ bả vẽ đánh dấu vị trí cần lắp đặt

Công ty khoa học kỹ thuật goertek vina
( 05/09/2021 - 07/05/2022 )

Kỹ sư

Kỹ sư

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Điện tử

Từ 8.000.000 - đến 14.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự