Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Nhung

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Nga Hoàng, Yên Giả, Quế Võ, Bắc Ninh - Sinh ngày: 21/04/2000
 Lượt xem: 21  Cập nhật ngày: 06/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán nội bộ

Đại học

Chọn kinh nghiệm làm việc
Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Kế toán, kiểm toán

Từ 1.000.000 - đến 6.000.000

- Biết sử dụng phần mềm Misa
- Thành thạo tin học văn phòng như EXcel, word.....

Gợi ý ứng viên tương tự