Thông tin ứng viên


Nguyễn Tiến Quân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 02/01/1990
 Lượt xem: 30  Cập nhật ngày: 12/07/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Cao đẳng

4 năm

Hành chính văn phòng

Công ty TNHH Suntory Việt Nam
( 22/12/2016 - 20/05/2021 )

Cố vấn, giám sát

Cố vấn, giám sát

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Hành chính văn phòng

Từ 12.000.000 - đến 15.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự