Thông tin ứng viên


Nguyễn văn kiên

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 18/02/1991
 Lượt xem: 23  Cập nhật ngày: 11/07/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


QA,QC,Kỹ thuật

Đại học

3 năm

Cơ khí, chế tạo máy
Làm tổ trưởng quản lý sản xuất

Thép Thành Long
( 11/07/2020 - 11/07/2021 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Cơ khí, chế tạo máy

Từ 10.000.000 - đến 10.000.000

Làm tổ trưởng sản xuất  vận hành các máy CNC

Gợi ý ứng viên tương tự