Thông tin ứng viên


Nguyễn Tuấn Anh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Từ sơn - Sinh ngày: 29/10/1990
 Lượt xem: 34  Cập nhật ngày: 10/07/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Lái xe

Cao đẳng

Trên 5 năm

Giao thông vận tải

( 05/05/2020 - 07/07/2021 )

Chọn cấp bậc mong muốn

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Giao thông vận tải

Từ 8.000.000 - đến 10.000.000

Lái xe bằng D

Gợi ý ứng viên tương tự