Thông tin ứng viên


Hoàng Thị Chư

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Thôn Nga Trại - Hương Lâm - Hiệp Hòa - Bắc Giang - Sinh ngày: 10/05/1993
 Lượt xem: 25  Cập nhật ngày: 28/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


an toàn sức khỏe môi trường

Đại học

1 năm

Môi trường
1. Tham gia đánh giá DRI, lập SOP khi phát sinh công việc nguy hiểm.
2.Kiểm tra giấy tờ: giấy phép làm việc, DRI, đánh giá điểm thay đổi, SOP,...
3.Theo dõi hoạt động CCTV
4.Kiểm tra nhân lực làm việc, phổ biến công việc, phân công công việc
5. Kiểm tra đồ bảo hộ, vật liệu, công cụ dụng cụ.
6.Giam sát người lao động làm việc phát hiện bất hợp lý cải thiện ngay, phát hiện vấn đề nghiêm trọng cần cho dừng làm việc
7.Kết thúc công việc kiểm tra lại hiện trường, nhân lực làm việc, yêu cầu dọp dẹp vật tư, vật tư

Công ty rorze system vina
( 02/11/2020 - 28/04/2021 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Yên Phong - Huyện Yên Phong

Môi trường

Từ 9.000.000 - đến 12.000.000

Kỹ năng tin học văn phòng, hoạt động nhóm, nhanh nhẹn, thích ứng nhanh với môi trường mới, năng động sáng tạo, quản lý thời gian hiệu quả, thuyết trình, giao tiếp

Gợi ý ứng viên tương tự