Thông tin ứng viên


nguyễn trọng ngọc

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 26/04/1988
 Lượt xem: 30  Cập nhật ngày: 20/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


kĩ sư chăn nuôi

Đại học

Trên 5 năm

Báo chí , biên tập
- Chăm sóc sức khỏe cho đàn lợn
- chịu trách nhiệm đào tạo, giám sát công nhân thực hiện quy trình chăn nuôi của công ty
- phân công công nhân thực hiện đứng chuồng, chăm sóc đàn heo theo đúng quy trình chăn nuôi của công ty

công ty phát triển chăn nuôi DABACO
( 20/04/2021 - 30/03/2021 )

Kỹ sư

Giám đốc, tổng giám đốc

Huyện Từ Sơn - Huyện Từ Sơn

Báo chí , biên tập

Từ 5.000.000 - đến 10.000.000

- kỹ năng lắng nghe
- sử dụng thành thạo office
- sử dụng internet và các công cụ tìm kiếm
- kỹ năng hoạt động theo nhóm, có thể làm việc độc lập

Gợi ý ứng viên tương tự