Thông tin ứng viên


Phùng Thị Huế

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Xã Thanh Khương, huyện thuận thành, Bắc Ninh - Sinh ngày: 12/11/1983
 Lượt xem: 26  Cập nhật ngày: 19/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán
Làm kế toán nội bộ: - Tổng hợp nhập xuất tồn kho( NVL, Hàng hóa..)
- Theo dõi thu chi tiền mặt tiền gửi
- Kiểm kê cùng thủ kho hàng hóa
- TÍnh lương nhân viên hàng tháng
- Báo cáo thuế GTGT hàng tháng, quý
- Tính giá thành sản phẩm
- Hạch toán kế toán qua phần mềm kế toán MISA
Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình.

Công ty TNHH Nhật Linh LIOA, Công ty CPSX & TMDV WINDOW ĐỨC HÙNG
( 15/08/2008 - 25/12/2020 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Thuận Thành - Huyện Thuận Thành

Kế toán, kiểm toán

Từ 8.000.000 - đến 10.000.000

*Làm kế toán nội bộ: - Tổng hợp nhập xuất tồn kho( NVL, Hàng hóa..)
- Theo dõi thu chi tiền mặt tiền gửi
- Báo cáo thuế GTGT hàng tháng, quý
- Tính giá thành sản phẩm
- Hạch toán kế toán qua phần mềm kế toán MISA
Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình.

Gợi ý ứng viên tương tự