Thông tin ứng viên


Nguyễn Khoa Hảo

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Sinh ngày: 17/10/1993
 Lượt xem: 30  Cập nhật ngày: 14/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


IT

Cao đẳng

1 năm

Công nghệ thông tin
Quản lý vận hành hệ thống TA-AC checkgate, speedgate, metal door, Biostar, Kjtech...
Quản lý hệ thống CCTV NVR, Samsung, Panasinic, Hikvision,hệ thống máy chiếu, máy in Ricoh, Canon...
Quản lý / xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống chấm công
Quản lý, cấu hình hệ thống mạng Cisco (SW, AP, WLC...)
Quản lý / Theo dõi / Dán nhãn các thiết bị và tài sản IT, các License phần mềm, ứng dụng.
Cài đặt & lắp đặt Desktop / Laptop (Hệ điều hành, email, máy in, máy scan, điện thoại bàn, phần mềm văn phòng, dây mạng, wifi..) cho người dùng đầu cuối.
Hỗ trợ người dùng xử lý các sự cố xảy ra với máy tính, phần mềm
Hỗ trợ thiết bị di động (iPhone, iPad, Android...)
Chuẩn bị thiết bị (PC,Laptop, Máy chiếu...) cho phòng họp, hội nghị.
Hỗ trợ người dùng xử lý các sự cố / yêu cầu về IT.
Xử lý các vấn đề xảy ra với phần cứng máy tính: Main, CPU, RAM, hard drive.....
Cài đặt / xử lý sự cố liên quan đến phần mềm trên line sản xuất
Hỗ trợ việc sử dụng mạng và các thiết bị IT cho line sản xuất
Cập nhật các tài liệu IT & viết hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống.
Báo cáo checklist, backup hệ thống hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Lên kế hoạch phát triển, tăng cường bảo mật cho hệ thống network công ty

ITM Semiconductor
( 12/03/2019 - 01/04/2021 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Từ Sơn - Huyện Từ Sơn

Công nghệ thông tin

Từ 11.000.000 - đến 14.000.000

Quản lý vận hành hệ thống TA-AC checkgate, speedgate, metal door, Biostar, Kjtech...
Quản lý hệ thống CCTV NVR, Samsung, Panasinic, Hikvision,hệ thống máy chiếu, máy in Ricoh, Canon...
Quản lý / xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống chấm công
Quản lý, cấu hình hệ thống mạng Cisco (SW, AP, WLC...)
Quản lý / Theo dõi / Dán nhãn các thiết bị và tài sản IT, các License phần mềm, ứng dụng.
Cài đặt & lắp đặt Desktop / Laptop (Hệ điều hành, email, máy in, máy scan, điện thoại bàn, phần mềm văn phòng, dây mạng, wifi..) cho người dùng đầu cuối.
Hỗ trợ người dùng xử lý các sự cố xảy ra với máy tính, phần mềm
Hỗ trợ thiết bị di động (iPhone, iPad, Android...)
Chuẩn bị thiết bị (PC,Laptop, Máy chiếu...) cho phòng họp, hội nghị.
Hỗ trợ người dùng xử lý các sự cố / yêu cầu về IT.
Xử lý các vấn đề xảy ra với phần cứng máy tính: Main, CPU, RAM, hard drive.....
Cài đặt / xử lý sự cố liên quan đến phần mềm trên line sản xuất
Hỗ trợ việc sử dụng mạng và các thiết bị IT cho line sản xuất
Cập nhật các tài liệu IT & viết hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống.
Báo cáo checklist, backup hệ thống hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Lên kế hoạch phát triển, tăng cường bảo mật cho hệ thống network công ty

Gợi ý ứng viên tương tự