Thông tin ứng viên


Nguyen Thanh Hương

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Thành phố Bắc Ninh - Sinh ngày: 09/02/1997
 Lượt xem: 24  Cập nhật ngày: 27/06/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Chăm sóc khách hàng

Đại học

1 năm

Dịch vụ
Giới thiệu và tư vấn các khoản vay phù hợp với nhu cầu khách hàng

công ty tài chính Jaccs
( 18/06/2019 - 30/05/2020 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Dịch vụ

Từ 6.000.000 - đến 7.000.000

kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết phục khách hàng

Gợi ý ứng viên tương tự