Thông tin ứng viên


Nguyễn Trung Hiếu

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Làng Hà Liễu Quế Võ - Sinh ngày: 06/05/1997
 Lượt xem: 84  Cập nhật ngày: 04/06/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Marketing Online

Đại học

2 năm

Marketing, tư vấn

Behe Việt Nam
( 01/09/2019 - 01/02/2020 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Marketing, tư vấn

Từ 7.000.000 - đến 30.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự