Thông tin ứng viên


bùi thanh liêm

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Thành phố Bắc Ninh - Sinh ngày: 01/12/1990
 Lượt xem: 95  Cập nhật ngày: 14/01/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư smt

Kỹ sư

Trên 5 năm

Điện tử
Kỹ sư bộ phận OTP, phụ trách bảo trì và quản lý dây chuyền

Namuga multimedia lab
( 14/01/2020 - 14/01/2020 )

Kỹ sư

Chọn cấp bậc mong muốn

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Dịch vụ

Từ 7.000.000 - đến 10.000.000

Giao tiếp tiếng trung cơ bản, tin học văn phòng tốt
Kinh nghiệm quản lý và giám sát sản phẩm, lập check list
Kỹ năng sửa chữa laptop -pc

Gợi ý ứng viên tương tự