Thông tin ứng viên


Nguyen Van Minh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hữu Bằng-Ngọc Xá- Quế Võ - Bắc Ninh - Sinh ngày: 07/08/1990
 Lượt xem: 184  Cập nhật ngày: 17/10/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý chất lượng QA/QC

Kỹ sư

Trên 5 năm

Quản lý chất lượng QA, QC
Kỹ sư chất lượng PQC engineer

Samsung Display vietnam
( 20/06/2016 - 17/11/2019 )

Kỹ sư

Nhân viên

Huyện Quế Võ - Huyện Quế Võ

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 8.000.000 - đến 9.000.000

PQC leader
MS office
English language

Gợi ý ứng viên tương tự