Thông tin ứng viên


Nguyễn Duy Hiền

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 30/10/1988
 Lượt xem: 150  Cập nhật ngày: 25/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kho, Kế hoạch sản xuất, Thu mua

Đại học

Trên 5 năm
Chọn cấp bậc mong muốn

Huyện Quế Võ - Huyện Quế Võ

Quản trị kinh doanh

Từ 10.000.000 - đến 15.000.000

Kỹ năng sắp xếp công việc
Kỹ năng điều phối nhân lực
Kỹ năng tin học văn phòng
Audit nội bộ, khách hàng
Lái xe nâng

Gợi ý ứng viên tương tự