Thông tin ứng viên


Trần Văn Đạt

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Dương Húc, Đại Đồng - Sinh ngày: 10/09/1992
 Lượt xem: 147  Cập nhật ngày: 07/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kiểm tra chất lượng hoặc nhân viên vận hành dây chuyền

Đại học

1 năm
Kỹ sư

Huyện Tiên Du - Huyện Tiên Du

Hoá chất, sinh học

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự