Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Ngà

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Phú Hòa- Lương Tài- Bắc Ninh - Sinh ngày: 21/04/1995
 Lượt xem: 178  Cập nhật ngày: 18/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nguyễn Thị Ngà - Kế toán

Đại học

2 năm

Kế toán, kiểm toán
Phụ trách công việc kế toán tổng hợp :
- Theo dõi công nợ, nhập xuất tồn hàng hóa
- Thu chi nội bộ
- Tính lương,kê khai thuế GTGT, thuế TNDN
-Làm báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh theo tháng,quý và các công việc cấp trên giao

Công ty cổ phần đầu tư vẩn xuất thương mại Việt Nhật
( 01/12/2018 - 16/07/2019 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Kế toán, kiểm toán

Từ 6.000.000 - đến 9.000.000

Kỹ năng tin học văn phòng,kỹ năng thuyết trình...

Gợi ý ứng viên tương tự