Thông tin ứng viên


Bùi Văn Dung

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Thanh hoá - Sinh ngày: 30/08/1989
 Lượt xem: 67  Cập nhật ngày: 21/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý kho

Cao đẳng

Trên 5 năm

Vận chuyển, giao nhận
Nhập nvl từ nhà cung cấp xuất nvl cho line sản xuất

Công ty cổ phần mitaco
( 21/06/2024 - 21/06/2024 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Từ Sơn - Thành phố Từ Sơn

Vận chuyển, giao nhận

Từ 9.000.000 - đến 12.000.000

Thành thạo tin học văn phòng
Thành thạo tin học ứng dụng

Gợi ý ứng viên tương tự