Thông tin ứng viên


Nguyenngocminh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 08/02/1996
 Lượt xem: 69  Cập nhật ngày: 14/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Đại học

Trên 5 năm

Vận chuyển, giao nhận
Vận hành kho xuất nhập hàng

Công ty TNHH TM DV TPC
( 01/04/2023 - 31/05/2024 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Từ Sơn - Thành phố Từ Sơn

Lao động phổ thông

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự