Thông tin ứng viên


Nguyễn Tất Đức

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 04/03/2001
 Lượt xem: 68  Cập nhật ngày: 11/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Pha chế, bán hàng

Đại học

4 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
OQC: Quản lý chất lượng đầu ra của hàng hóa, làm báo cáo, thuyết phục khách hàng

Công ty Mai Phương
( 20/06/2025 - 15/06/2024 )

Trưởng phòng

Nhân viên

Thành phố Từ Sơn - Thành phố Từ Sơn

Kinh doanh, bán hàng

Từ 9.000.000 - đến 20.000.000

- Tư vấn khách hàng
- Pha chế
- Quản lý

Gợi ý ứng viên tương tự