Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Điệp

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Sinh ngày: 03/02/1984
 Lượt xem: 33  Cập nhật ngày: 09/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Công nhân Điện, Cơ khí


Chọn cấp bậc mong muốn

Huyện Thuận Thành - Huyện Thuận Thành

Dệt may

Từ 12.000.000 - đến 12.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự