Thông tin ứng viên


NGUYỄN NGHĨA HOÀN

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh - Sinh ngày: 08/07/1990
 Lượt xem: 37  Cập nhật ngày: 03/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý

Kỹ sư

Trên 5 năm

Điện, Điện tử, Tự động hóa
Trưởng cụm kĩ thuật sản xuất
Quản lí kĩ thuật line sản xuất, chịu trách nhiệm máy móc sản xuất trên line.
Khắc phục chỉnh sửa máy móc sự cố hỏng trên line.
Đảm bảo máy móc sản xuất chạy theo quy trình.

Cty TNHH Điện Tử Foster Bắc Ninh
( 11/09/2014 - 19/09/2022 )

Nhân viên

Trưởng phòng

Thành phố Từ Sơn - Thành phố Từ Sơn

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 15.000.000 - đến 20.000.000

Làm việc nhóm.
Làm việc độc lập

Gợi ý ứng viên tương tự