Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Quyên

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Tiên Du - Bắc Ninh - Sinh ngày: 03/05/2024
 Lượt xem: 66  Cập nhật ngày: 09/04/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên hành chính - nhân sự

Đại học

3 năm

Điện, Điện tử, Tự động hóa

( 03/05/2024 - 08/05/2024 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Tiên Du - Huyện Tiên Du

Hành chính văn phòng

Từ 5.000.000 - đến 8.000.000

Tin học văn phòng: sử dụng tốt phần mềm Word, Excel

Gợi ý ứng viên tương tự